YMCA Plzeň z. s.
plzen@ymca.cz

Aktivity

Created with Sketch.

YMCA Plzeň z. s. se věnuje činnostem pro děti a mládež, pořádá příměstské tábory, zájmové kroužky a další akce.

YMCA Plzeň pracuje v šesti skupinách:

 Cílem veškerých volnočasových aktivit, které YMCA Plzeň organizuje, je nabídnout dětem v plzeňském kraji takové volnočasové aktivity, které podpoří jejich všestranný a harmonický rozvoj s důrazem na jejich fyzické a duševní zdraví a morální odpovědnost. Hlavním cílem YMCA je totiž rozvoj těla, duše i ducha člověka (viz http://www.ymca.cz/info-o-ymca/). Cílem aktivit tedy není jen podpořit děti ve smysluplném trávení volného času, ale i podpora jejich samostatnosti, aktivnosti, zodpovědnosti (motivace k životu s principy udržitelného rozvoje, rozvoj environmentální gramotnosti…), rozvoje, zdravého sebevědomí, zdraví (fyzického i duševního) a vytváření kompetencí dětí a mládeže v oblasti sebepoznání a sebeorganizace. YMCA Plzeň podporuje zájem dětí o různorodé aktivity, a to o pohybové (sportovní kroužky, taneční…), vzdělávací (kroužky angličtiny vyučovanou hravou formou, hudební…), umělecké (výtvarné kroužky i akce, exkurze a návštěvy výstav…) i environmentální (projektové dny, pobyty v přírodě, speciální aktivity během letních táborů…) .

Z indiánského tábora