YMCA Plzeň z. s.
plzen@ymca.cz

Skupina Plzeň

Created with Sketch.

Skupina Plzeň pořádá většinu akcí v prostorách baptisického sboru na Masarykově náměstí přímo v Plzni.

Skupina pořádá pro veřejnost přednášky a besedy týkající se různých zajímavých témat, mezi které patří výchova dětí, rodina a vzdělávání. Mezi jednu z posledních akcí patří např. přednáška o čtyřech stylech učení dle temperametů. Skupina se také podílela na přípravě programu plzeňského Veletrhu vzdělání, který proběhl 19. ledna 2019.