YMCA Plzeň z. s.
plzen@ymca.cz

Skupina GALA – Netunice

Created with Sketch.

Skupina GALA má základnu v obci Netunice, kde probíhá řada aktivit – každoročně o jsou během roku i o prázdninách organizovány:

  • příměstské tábory
  • zájmové kroužky pro děti
  • projektové dny
  • nacvičování představení Živý betlém
  • a některé další akce

Bližší podrobnosti o pětidenních letních příměstských táborech i o táborech podzimních konaných pro 20-30 dětí ve věku 3-15 let naleznete přímo na stránkách samotných táborů: http://galatabor.cz/

Společně s místními obcemi a Koinonií Jan Křtitel organizujeme každoroční divadelní představení Živý betlém během Vánoc. Představení společně nacvičujeme během října a listopadu, v průběhu prosince pak vystupujeme na několika místech v plzeňském kraji. Vidět jste naše vystoupení mohli např. na Prusinách, ve Spáleném Poříčí, v Přešticích, Dolní Lukavici nebo Liticích. Na představení vystupuje kolem třiceti dětských herců a živá hudba.

Chcete se zapojit? Baví vás divadlo, zpěv, hudba, či byste rádi pomohli s organizací (kostýmy, stavba scény…)? Rádi vás uvidíme na našem vystoupení jako diváka, i vás uvítáme jako část betlémářkého týmu:-). Bližší podrobnosti, fotky z vystoupení i informace o chystaných představeních najdete na tomto blogu: http://zivy-betlem.blog.cz/

V letošním roce probíhá v Netunicích také několik kroužků:

Výtvarný kroužek ve středu od 17:00 do 18:30
Kroužek angličtiny pro starší děti v pátek od 17:00 do 17:45
Kroužek angličtiny pro mladší děti v pátek od 17:00 do 17:45
Kroužek kytary v pátek od 17:45 do 18:30
Kroužek flétny v pátek od 17:45 do 18:30

Všechny kroužky probíhají pravidelně každý týden a jsou otevřené dětem ve věku 3-15 let.

Dále ve spolupráci s Obcí Netunice pořádáme kroužek veselého tancování pro děti ve věku 6 – 15 let. Přijít se zúčastnit jedné z tanečních hodin může každý zájemce, kroužek pravidelně probíhá v obecním sálku Obecního úřadu Netunice.

Kontaktní osoba: Gabriela Soukupová, tel.: 774 117 481