YMCA Plzeň z. s.
plzen@ymca.cz

Přihláška běžného člena YMCA Plzeň z. s.

Created with Sketch.

Přihláška běžného člena YMCA Plzeň z. s.

YMCA PLZEŇ z.s.

YMCA je křesťanské dobrovolné, nepolitické a neziskové sdružení. Harmonickým rozvojem tělesné, duševní a duchovní stránky člověka chce YMCA přispívat ke zdravému, odpovědnému a radostnému životu lidí ve společnosti. Jde o sdružení otevřené všem lidem, bez rozdílu pohlaví, věku, vyznání národnosti, rasy a politické a sociální příslušnosti. Netunice 76, 332 04,  e-mail: plzen@ymca.cz, IČ: 06457878

Členské příspěvky se platí jednou ročně: výdělečně činní členové 200,- Kč, nevýdělečně činní a děti 100,- Kč, rodinné 300,- Kč. Nezaplacením příspěvku členství zaniká v příslušném kalendářním roce.